Wikipedia:Күндүн мыкты макаласы/январь 25, 2012

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Булут – өтө майда муз кристаллдары менен суу тамчыларынын атмосферада топтолушу. Ал тропосферада суу буусунун көбөйүшүнөн пайда болот.

Айрым булуттарда суу тамчылары жана кристаллдары чоңойсо, жаан-чачын түрүндө (кыроо, жамгыр, мөндүр, кар) жерге түшөт. Булуттагы 1 м3 булуттун массасында граммдын үлүшүнөн бир нече граммга чейинки тамчылуу суюк жана кристаллдуу суу кармалып турат. Булут катмары жарык нурун начарлатып, бир катар оптикалык кубулуштардын пайда болушуна себеп болот. Булуттарга дүйнөнүн миңдеген метеорологиялык станциялары ар дайым байкоо жүргүзөт.

Булуттардын классификациясы

Булуттар жайгашуу бийиктигине жараша жогорку, ортоңку жана төмөнкү булуттарга айырмаланат. Булуттар катмары (ярус) жана негизги формасы бонча жогорку катмардагы булуттар, ортоңку катмардагы булуттар, төмөнкү катмардагы булуттар тик катмардагы булуттарга бөлүнөт.
Калганын окуу