X.509

Википедия дан

Криптографияда X.509 ITU-T стандартты, ачык ачкычтардарын инфраструктуралар (ААИ) жана женилдиктерди башкаруу инфраструктуралар (ЖБИ) үчүн колдонот.