Стамбул

Wikipedia дан

Стамбул, Түркияда эн чоң шаар. Түркчөдө "Истанбул" (İstanbul) дешет. истан- жер ; бул-бул жер. Байыркы аты "ислам-бол", мусулман болунузчу дегенди билдирет.