Өсүмдүктөр

Wikipedia дан
Өсүмдүк

Өсүмдүк (лат. Plantae же лат. Vegetabilia) — көп клеткалуу организмдердин бири. Өсүмдүктөргр мохтор, папоротниктер, плаундар, жабык жана ачык уруктуулар кирет. Ошону менен бирге эле өсүмдүктөргө балырларды же алардын кээ бир топторун да киргизишет. Өсүмдүктөр негизинен көп жашоо формалардан турат, алардын арасында - дарактар, бадалдар, чөптөр ж.б. бар. Өсүмдүктөр Ботаниканын изилдөө объектиси катары каралышат.

Album[оңдоо]