Аскетизм

Wikipedia дан

Аскетизм (грек. aske – көнүгүү машыгуу) –

  1. Ар түрдүү мелдештерге (Мисалы: спорттук) катышууга даярдануу;
  2. Материалдык дүйнөнү жерүүчүлүк, турмуш жыргалчылыгынан баш тартып, такыба жашоо, сопучулук.

Туура эмес жүрүм-турумдарга, кемчиликтерге каршы күрөшүү жана жакшы турмушка, жакшылык кылууга умтулуу. Аскетизм стоиктердин философиясына мүнөздүү болгон, кийинчерээк аны апостол Павел кеңири жайылткан. Адамдардын сезиминдеги умтулууларды, каалоолорду, ырахаттанууларды басуу, чектөө монахтардын, «Аскетизмдердин», христиандык Аскетизмдин башкы максаты болгон.

Диний Аскетизмден бошотулган энергияны кесиптик эмгекте колдонууну Макс Вебер ички дүйнөнүн Аскетизм деп эсептеген.


Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]