Атуулдук милдет

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Атуулдук милдет - Конституция, укук актылары тарабынан бекитилген укуктук милдеттерди конкреттүү өлкөнүн атуулунун сөзсүз түрдө аткаруусу.

Атуулдук милдетти алуу жана андан ажыроо эл аралык макулдашуу, мыйзам аркылуу жүргүзүлөт. Атуулдук милдеттин өнүгүшү бир нече этапка бөлүнөт. Мис., Байыркы Кытайда баш ийүүчүлүк абалы аталган, байыркы Грецияда Сократ - Атуулдук милдет бардык эркин атуулдар үчүн ак иш деген.

Кайра жаралуу доорунда Атуулдук милдет. инсандын мамлекетке, коомго болгон эркин мамилесин түшүндүргөн. Мында милдет - көбүнчө ишенимге таянган. Франция революциясынын тушунда 1789-1794-жж. Атуулдук милдет жарандын улуттун, элдин алдындагы милдети катары белгиленген. Адам укугунун декларациясында Атуулдук милдеттер бир адам өз укугун, эркиндигин ишке ашырууда; коомдук мораль, тартипти камсыз кылуу максатында, башкалардын укук, эркиндигине шек келтирбей тургандай болуусу керек деп айтылат. Ар бир адам өзү кирген жамааттын алдында милдеттүү. Социалдык абал, ата-теги ж.б.у.с - көп мезгилге чейин Совет өлкөсүнүн атуулдарын башка өлкөлөрдөн айырмалап кароого алып келген эле.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык сөздүк. – Б.: 2015. -496 б. ISBN 978-9967-27-790-8