Википедия:Уикилендирүү

Википедия дан

Уикилендирүү үчүн кажет болгон чаралар:

  1. макаланын ичиндеги тексттин бири-бири менен байланышын аныктоо
  2. ички бөлүмдөргө бөлүү
  3. башка макалаларга шилтеме берүү
  4. башка тилдерге шилтеме берүү
  5. тиешелүү категорияга киргизүү