Калып:Караханийлердин санжырасы

Википедия дан
Караханийлердин санжырасы‎»‎ барагынан багытталды)

Караханийлердин санжырасы[булагын түзөтүү]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Күл Билге
Кадыр хан
(840-893)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базир Арслан
-
 
 
 
 
 
Огулчак
Кадыр хан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
Сатук Бугра
Кара хан
(940-955)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤Муса
(Тонга илиг)
(955-990)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сулайман
(Байташ Арслан хан)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абулхасан Али
(Арслан хан)
(960-998)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кылыч Бугра хан Харун
(Абу Муса ал-Хасан)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Ахмед (Абунаср)
(Тоган хан)
(999-1017)
 
Илиг Наср хан
(990-999)
 
⑧Мансур
(Арслан Илиг)
(1015-24)
 
Мухаммед
 
Жафер
тегин
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йусуф
Кадыр хан
(1026)
 

II Ахмед
(1024-26)
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Мухаммед
(Бөрү тегин)
1.(1041-52)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Ибрахим (Абулисхак)
(Табгач Бугра Кара хакан)
2.(1052-?)
 
I Махмуд
8.(1097-99)
 
 
 
 
 
 
 
Сулайман Арслан хан
(Шарафуддавла Абушужа)
1.(1032-56)
 
 
 
 
 
 
 
I Мухаммед хан
2.(1056-57)
 
I Махмуд
(Тугрул Кара хан)
4.(1059-1075)
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кылыч Тамгач хан Месуд
(Рукниддин)
 
I Наср (Абулхасан)
Шамсулмүлк
 
Гүч тегин
3.(1068-80)
 
Шуайс
 
Хызыр хан
(Абушужа)
4.(1081-89)
 
-
 
Абуали Хасан
(Тавгач Бугра Кара хакан)
6.(1074-1102)
 
Йакуп тегин
6.(1089-95)
 
Хусейин
 
I Ибрахим
3.(1057-59)
 
Тугрул тегин Омар
V.(?-?)
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сулайман
7.(1097)
 
 
 
 
 
I Ахмед хан
5.(1081-89)
 
I Месуд
6.(1095-97)
 
Арслан-хан Ахмад
(Нуруддавла)
VII.(1102-28)
 
Чагры тегин
(Абумуса Харун)
 
Тоган тегин
(Абулмузаффар Мамун)
 
 
 
 
 
Жибраил
10.(1099-1102)
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Мухаммед
11.(1102-30)
 
II Ибрахим
14.(?-1132)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Ибрахим
Табгач хан
8.(1128-58)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хасан
13.(1130-?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Наср
 
II Ахмед
12.(1129-32)
 
II Махмуд
15.(1132-41)
 
III Ибрахим
16.(1141-?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Мухаммед
Арслан хан
9.(1158-?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Али
17.(1156-1160)
 
II Месуд
18.(1160-?)
 
Хусейин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йусуф
Арслан хан
10.(?-1205)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Мухаммед
 
IV Ибрахим
19.(?-1203)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Мухаммед
Абулфатих
11.(1205-10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осмон
20.(1203-12)