Сайипжамал Сакиева

Wikipedia дан
(Сакиева Сайипжамал Салайдиновна барагынан багытталды)
Jump to navigation Jump to search
{{Персона}} - калыбын колдонуу керек

Сакиева Сайипжамал  Салайдиновна (1960) – кыргыздын заманбап  педагогу, башталгыч класстарда адабий окууга үйрөтүүнүн методикасы боюнча окумуштуусу. Педагогика илимдеринин доктору, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин “Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы” кафедрасынын башчысы,   доцент.

Кыскача өмүр таржымакалы[оңдоо | булагын оңдоо]

Сакиева Сайипжамал Салайдиновна 1960-жылы 11-январда Кыргызстандын Жалал-Абад облусуна караштуу Базар-Коргон районундагы Кыргоо айылында туулган. Улуту - кыргыз. 1976-жылы өз айылында Жумалы атындагы орто мектепти аяктаган. 1982-ж. Кыргыз мамлекеттик кыз-келиндер педагогикалык институтунун педагогикалык факультетинин башталгыч класстын мугалими адистигин бүтүргөн. Базар-Коргон районунун М.Мамбеталиев, К.Сооронбаев орто мектептеринде башталгыч классынын мугалими, окуу бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз педагогика илим-изилдөө институтунун мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү секторунун кенже илимий кызматкери. Кыргыз педагогика илим-изилдөө институтунун күндүзгү бөлүмүнүн аспиранты. Кыргыз педагогика илим-изилдөө институтунун мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү секторунун кенже илимий кызматкери. 1992-ж.педагогика илимдеринин кандидаты. Темасы: “Окуу сабагында сөздүк жумушун жүргүзүүнү өркүндөтүү (3-класстын материалынын негизинде)”, (Пути совершенствования словарной работы на уроках чтения (на материале чтения в 3 классе). 2003-жылы доценттик наамын алды. 2013-ж. педагогика илимдеринин доктору/ Темасы: “Башталгыч мектепте адабий окуууга үйрөтүүнүн педагогикалык негиздери” («Педагогические основы обучения литературного чтения в начальной школе»). 1994-2000-ж.ж. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана психология кафедрасынын улук окутуучусу, доценти. 2000-2016-ж.ж. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин “Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы”, “Педагогика”, “Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы” кафедраларынын башчысы. 2013-2016-жылдарда докторлук (кандидаттык) диссертацияларды жактоо боюнча кеңештин мүчөсү ( 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы). 2015-ж. Кыргыз педагогдор коомунун мүчөсү.

Үй-бүлөлүү, бир балалуу (бир уулу бар). Уулу Асылбек. Экономика боюнча адис.

Илимий ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

1992-жылы жактаган илимдин кандидаты диссертациясынын темасы: «Окуу сабагында сөздүк жумушун жүргүзүүнү өркүндөтүү (3-класстын материалынын негизинде)». 2013-жылы жактаган педагогика илимдеринин доктору даражасы боюнча диссертациясынын темасы: “Башталгыч мектепте адабий окууга үйрөтүүнүн педагогикалык негиздери”. 140ка жакын илимий эмгектерди жарыялаган. Анын ичинде 3 монография, 16 ЖОЖдор үчүн окуу китептери жана окуу-методикалык куралдары бар.

Ал изилдеген негизги илимий көйгөйлөр[оңдоо | булагын оңдоо]

Башталгыч мектепте адабий окууга үйрөтүүнүн мазмуну жана формалары; башталгыч мектепте адабий окууга үйрөтүүнүн тарыхы жана азыркы учурдагы актуалдуу проблемалары; окуу пландарынын, окуу программаларынын жана окуу китептеринин мазмундук, структуралык табияты; окутуунун жана тарбиялоонун теориясы, практикасы менен инновациялык технологиялары, аларды ЖОЖдо окутуунун көйгөйлөрү ж.б.

Негизги илимий-методикалык эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

• Башталгыч класстарда эне тилин окутуунун методикасы боюнча методикалык колдонмо.- Жалал-Абад,2000. • Сөз өстүрүү. Хрестоматия. 2-3-класстын окуучулары үчүн хрестоматия.-Ош,2000. • 1-4-класстарда сөз өстүрүү, таза жазуу сабактарынын программасы.-Ош,2000. • Башталгыч класстарда эне тилин окутуунун методикасы.-Жалал-Абад, 2001. • Эне тили.Окуу-методикалык комплекс.-Жалал-Абад, 2002. • Эне тили. Лекциялык курс.-Жалал-Абад, 2002. • Теоретические основы начального образования.-Жалал-Абад, 2003. • Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана үй-бүлө педагогикасы.-Жалал-Абад,2003. • Эне тилин окутуунун методикасы боюнча силлабус.-Бишкек, 2005. • Башталгыч класстарда эне тилин окутуунун теориялык жана практикалык негиздери.Монография. – Бишкек,2006. • Көркөм сөз керемети.Хрестоматия. -Бишкек, 2006. • Педагогикалык теориялар, системалар жана технологиялар.Типтүү программа.-Жалал-Абад, 2011. • Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы, жалпы педагогикалык адистиктер үчүн педагогикалык практиканын программасы. – Жалал-Абад, 2001. • Башталгыч мектепте эне тилин окутуунун методикасы. Типтүү программа. – Жалал-Абад, 2011 • Башталгыч мектепте адабий окууга үйрөтүүнүн педагогикалык негиздери. Монография. – Бишкек, 2010. • Башталгыч мектепте эне тилин окутуунун методикасы боюнча окуу курал. Бакалавр боюнча даярдалган студенттер үчүн. – Бишкек, 2016. • Башталгыч мектепте адабий окууга үйрөтүүнүн методикасы: теориясы жана практикасы. Монография – Бишкек, 2016

Сыйлыктары. Наамдары[оңдоо | булагын оңдоо]

2008-ж. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы. 2011-ж. Билим берүүнүн мыктысы. 2013-ж. Жалал-Абад мамлекеттик университетине эмгек синирген ишмер. 2013-ж. Жалал-Абад шаарынын мэриясынын ардак грамотасы. 2015-ж. Жалал-Абад облустук профсоюзунун билим берүү кызматкерлеринин ардак грамотасы. 2016-ж. Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы.

Техникалык көндүмдөр[оңдоо | булагын оңдоо]

Microsoft Word 2010, XP, Excel. Офистик жабдуулар (факс, ксеро көчүрмө), интернетте иштөө.