АР-генералист

Википедия дан

АР-генералист (HR-generalist) - ишканада АР кызматынын бардык аспекттери менен алектенген адис. Дал бул адис уюмда борбордук бириктирүүчү катары роль ойнойт жана бир канча жоопкерчиликтери болот: рекрутинг, орноштуруу, жаңы кызматкерлерге жумуш ордун уюштуруу, АР маалымат базасын жаңылоо, өздүк файлдарды ачуу, жумушка келбеген же кечиккен кызматкерлерди каттоо, жумуштан кетип жаткан кызматкерлер менен алектенүү, жылдык отчётторду түзүү, АР менен байланыштуу жумуш процедураларын аткаруу.