Абаны санитариялык коргоо

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Абаны санитариялык коргооатмосферага зыяндуу заттарды чыгарбоого же анын өлчөмүн азайтууга багытталган уюштуруу, инженертехникалык жана санитардык-гигиеналык мыйзамдуу чаралар жыйындысы. Абанын химиялык заттар, бирикмелер, түтүн, ыш, чаң жана башка менен булгануусу адамдын ден соолугуна түз жана кыйыр таасир тийгизүүсү белгилүү. Өнөр жайдын, илимий-техникалык прогресстин өсүшү абанын булгануусун күчөттү. Ошондуктан атмосфералык абаны санитариялык жактан коргоого багытталган комплекстүү чараларды жүргүзүү талапка ылайык. Мындай чаралар пландуу түрдө жүргүзүлөт, башкача айтканда калк отурукташкан пунктарды туура пландаштыруу, өнөр жай ишканалары жердин шартына, шамалдын багытына жараша жайгаштырылат, калк отурукташкан жерден белгилүү аралык, башкача айтканда санитариялык коргоо зонасы менен бөлүнөт. Андан тышкары абага чыгарылуучу заттарды азайтуу максатында технологиялык процесстерди жакшыртууга багытталган чаралар оң натыйжаларды берет. Ошондуктан жаңы ишканаларды курууда жана иштеп жаткандарын калыбына келтируудо калдыксыз жана аз калдыктуу технологиялык процесстердин киргизилиши КПССтин 27-съездинин чечимдеринде баса көрсөтүлгөн. Абага чыгарылуучу зыяндуу газдардын, катуу бөлүкчөлөрдүн жана заттардын өлчөмүн азайтууда санитариялыктех. чаралардын жүргүзүлүшү маанилүү. Андай чараларга өнөр жай ишканаларын, турак жайларды электрлештирүү жана газдаштыруу, өнөр жайга газ тазалоочу түзүлүштөрдү орнотуу жана башкалар кирет. Абанын санитариялык коргоо чараларынын аткарылышын СССРдин санитардык эпидемиологиялык кызматы контролдойт. Ири шаарларда абанын тазалыгын текшерүү үчүн туруктуу жана көчмө пункттар уюштурулган. Лабориялык анализдин жыйынтыгы санитариялык органдар бекиткен нормативдер менен салыштырылып бааланат. Эгерде абанын тиги же бул зыяндуу заттар жана башка менен булгануу деңгээли гигиеналык нормативдерден жогору болсо, коркунучтуу деп эсептелип, аны азайтуу үчүн тийиштүү чаралар белгиленип, ишке ашырылат.


Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Ден соолук»: Медициналык энциклопедия/Башкы ред. Борбугулов М. Б.; Кырг. ССР ИА ж. б.— Ф.: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы ред., 1991.— 456 б. ISBN 5-89750-008-8