Абруй көтөрүлүшү

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Абруй көтөрүлүшү – VI кылымдын 80-жылдарында төмөнкү Согда аймагында жергиликтүү жер ээлерине жана соодагерлерге каршы чыккан көтөрүлүш. Анын башында Абруй турган. Наршахинин маалыматы боюнча Абруй Пайкенд аймагын басып алган. Ошондон кийин бай дыйкандар Жетисууга качып барышып, түрк каганы Кара- Чордон жардам сурашкан. 585-ж. аны Кара-Чордун колу келип баскан, Абруй өлтүрүлгөн.

Колдонулган адабиятттар

Булак 1: Кыргыз Инфо Булак 2: Биздин