Адамдын жашоо чөйрөсү

Wikipedia дан

Адамдын жашоо чөйрөсү – айлана-чөйрөнүн (табигый жана жасалма) адамдын жашоо-тиричилигин аныктаган объектердин, курулуштардын жана тийгизген таасирлердин жыйындысы.

==Колдонулган адабияттар==