Аймакташ-өндүрүш комплекси

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Аймакташ-өндүрүш комплекси - өлкөнүн бирдиктүү эл чарба комплексинин бир бөлүгү; жалпы табигый жана экономикалык ресурс менен шартты пайдалануу жагынан экономикасы өз ара байланыштуу, о. э. жайгашуу системасы жалпы, тармагы ар түрдүү өнөр жай жана айыл чарба ишканаларынын белгилүү аймактагы биргелеш тобу.

Акыркы учурда мындай иш-чаралар класстерлештирүү деп аталууда.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9