Аккулак, урук

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Ак кулак - сарыбагыш, саяк урууларынын курамдарындагы уруктар[1]. Лакап этноним. Этнонимдердин параллели түркмөндөрдүн арабачы уруусунда “ак гулак” формасында кездешет[2]. С.Атаниязов бул этникалык аталышты “ак чачтуулар” маанисинде да чечмелейт[3].

Эскертүүлөр[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Абрамзон, 106.
  2. Атаниязов, 1988, 16.
  3. Атаниязов, 1988, 16.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Каратаев О. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. — Бишкек: КТМУ, 2003. -265 6. ISBN 9967-21-621-2