Аксонометриялык проекциялар

Wikipedia дан
Параллелепипедди тегиздикке проекциялоо П'.

Аксонометриялык проекциялар - проекция октору боюнча өлчөмдөрдүн өзгөрүү даражасын эске алуу менен чийилген нерселердин көлөмдүү сүрөттөлүшү. Негизгилери: тик бурчтуу изометриялык жана тик бурчтуу диметриялык.

Аксонометриялык проекция

Муну да караңыздар[оңдоо | edit source]

Аксонометрия

Адабияттар[оңдоо | edit source]

Аширалиев А. Инженердик графика. - Б.: 2009. - 148 б. ISBN 978-9967-09-174-0