Актачы, урук

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Актачы - найман уруусунун курамындагы урук.

Академик Б. Ө. Орузбаева “акта” - монголчо “акта” = ат + чы; “атчы”, “ат багуучу” деген маанини түшүндүрөрүн жазат[1]. -чы, -ча морфемасы кесиптин, кыймыл-аракеттин маанисин билдирүүчү сөз жасоочу мүчө. Сөздүн уңгусу “акта” (ахта) П.М. Мелиоранскийдин пикири боюнча түрк жана монгол тилдерине монгол жеңип алууларынын учурунда фарсы тилинен XIII к. чектеринде кирген. Сөздүн алгачкы мааниси “бычылган ат” дегенди түшүндүрүп, кийинчерээк жылкынын жалпы аталышы катары калыптанган[2]. Этноним сөз катары эзелки формасын сактап калган.

Эскертүүлөр[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Орузбаева, 1980, 70.
  2. Щ ербак, 1961, 86.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]