Акционерлердин жалпы жыйыны

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Акционерлердин жалпы жыйыныакционердик коомду башкаруунун жогорку органы. Коом (эгер коом директорлор кеңешин түзбөй туруп иш жүргүзүп жатса) аткаруу органы тарабынан белгиленген келерки отчеттук жылдын 1-майынан кеч эмес мөөнөттө Акционерлердин жалпы жыйынын (жылдык Акционерлердин жалпы жыйынын) өткөрүүгө милдеттүү. Жылдык Акционерлердин жалпы жыйыны сырткары өткөрүлгөн жыйындар кезексиз болуп эсептелет.


Колдонулган адабияттар[edit | edit source]

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. – Б.: 2005,ISBN 9967-428-14-7