Мазмунга өтүү

Аннотация

Википедия дан

Аннотация (лат.— макала) — кандайдыр бир китептин (адабий чыгарма, илимий изилдоо ж. б.) мазмунун түшүндүрө турган кыскача макала.

Мектеп турмушунда окуучуларга окулган чыгармага аннотаңия жаздыруу ишине кеңири орун берилип келе жатат. Бул иш окуучуларды чыгарманын мазмунун түшүнүүгө, ал тууралуу сын пикир-лерди айтууга үйрөтөт.

http://kyrgyzinfo.ru Archived 2021-09-22 at the Wayback Machine