Арабелсуу мөңгүсү

Википедия дан

Арабелсуу мөңгүсүТескей Ала-Тоонун түштүк капталындагы өрөөн тибиндеги мөңгү. Узундугу 3,5км, аянты 3,5км. Чоң Нарын суусунун курамы Тарагайдын алабында жайгашкан. Башы деңиз деңгелинде 4530 м, этеги 3990 м бийиктикте жатат. Мөнгүдөн башталган суу Арабелсуу суусунун алабындагы эки көлдү толуктап турат.