Аралаш көбөйтүндү

Википедия дан

Аралаш көбөйтүндү — a вектору менен b жана c векторлорунун вектордук көбөйтүндүсүнүн скалярдык көбөйтүндүсү: (a, b, c) = (a,[b, c]). Аралаш көбөйтүндү төмөнкү каспеттерге ээ: эгер a = 0, же b = 0, же c = 0 же a,b,c векторлору компланардуу болсо (a, b, c ) = (b, c, a) = (c, a, b ) = -( b, a, c ) = -( a, c, b ) = (cb,a), (a,b,c) = 0. Компланардуу эмес a, b, c векторлорунун аралаш көбөйтүндүсү ал векторлор аркылуу тургузулган оң же терс белгпде алынган параллелепипеддин көлөмүнө барабар: V = ±(a,[b,c]) . Эгер a, b, c векторлору оң үчүлтүктү түзсө, анда көлөм V оң (+) белги менен (а, сүрөт), ал эми сол үчүлтүктү түзсө, көлөм V терс (-) белги менен алынат (б, сүрөт). Эгер a, b, c векторлору { X l, X 2 , X 3 } , [Ү^ Y2, Ү3 } , {Z l, Z 2 , Z 3} координаталарына ээ болсо, анда ( a, b, c ).

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]