Археология

Wikipedia дан

Археология (грек тилинен archaios - байыркы, logos - илим) - адам баласынын байыркы тарыхын зат түрүндөгү булактар боюнча таанып изилдөөчү илим.