Асимптота

Wikipedia дан
Асимптота

Асимптотаy=f(x) ийри сызыгынын асимптотасы деп координаталар башталышынан чексиз алыстаган сайын ийри сызыкка чексиз жакындай берген түз сызык аталат.

Анын 3 түрү бар.

  1. |у|→∞ , у→a болгондо у=а түз сызыгы туура (горизонталь) асимптота болот.
  2. x→b, |у|→∞ болгондо х=b түз сызыгы тик (вертикаль) асимптота деп аталат.
  3. x→∞ ƒ(x)→∞ болгондо у=kx+b (мында k=lim((x)/x) , b=lim[ ƒ(х) →kx] түз сызыгы жантык асимптота болот. 2-тартиптеги ийри сызыктардын ичинен гипербола гана асимптотага ээ.

Колдонулган адабият[оңдоо | edit source]

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004