Мазмунга өтүү

Аскалы, урук

Википедия дан

Аскалы уругу - чоңбагыш уруусунун курамындагы ири уруктун аталышы[1].

Бул уруктун өкүлдөрү Чыгыш Түркстанды эзелтеден байырлап келишет. Аскалы - Алай районундагы айылдын аты катары белгилүү[2]. Элдик санжыра-уламыштардын айрым маалыматтары аскалы уругу курамына кирген чоң багыштардын XVII-XVIII кк. Алай аймагын байырлашкандыктарын баяндайт. Бул этнотопонимди өткөн тарыхый замандарга таандык энчилүү ат катары кароого болот.

Этнонимдин параллели “аскачы” формасында Минусин ойдуңундагы Туба өзөнунө жамаатташ аймактарды мекендеген хакас-койбалдардын курамынан кездешет[3]. XVIII к. биринчи чейрегинде (Енисей кыргыздары 1703-жылы Жунгарияга күч менен көчүрүлгөндөн соң) бул сөөктүн (уруктун) бир бөлүгү Саян тоолору тарапка ооп, тувалардын курамына сиңип кетишкени маалым[4]. Аскалы ”аска-чы»; Бул илимий негиздүү параллелди енисейлик жана теңиртоолук кыргыздардын этникалык жалпылыгынын далили катары кароого болот.

Эскертүүлөр[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  1. Абрамзон, 107.
  2. СГНК, 1988, 28.
  3. Бутанаев, 1990, 67.
  4. аталган эмгек, 67.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]