Аңгемечи

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Аңгемечи-айрым прөзалык чыгармаларда окуя каармандардын бири тарабынан баяндалат. Мына ошол окуяны баяндоочу каармаи аңгемечи деп аталат. Мисалы, Ильяс (Ч. Айтматов «Делбирим»), Сейит (Ч. Айтматов «Жамийла»), Зарлык (А. Токомбаев «Күүнүн сыры») ж. б.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru