Батаканова Светлана Топчиевна

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
S.T..jpg

Батаканова Светлана Топчиевна  (1955) – кыргыздын заманбап педагог, тилчи жана адабиятчы окумуштуусу. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин  Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору.

Кыскача өмүр таржымакалы[оңдоо | булагын оңдоо]

 Батаканова Светлана 1955-жылы Нарын шаарында   туулган. Улуту - кыргыз.   

 • 1972-жылы  Нарын шаарындагы С.М.Киров атындагы №3 орто мектепти аяктаган.
 • 1977-ж. Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетинин кыргыз тил жана адабият бөлүмүн бүтүргөн.
 • 1979-82-жж. Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу.
 • 1982-85-жж. күндүзгү окуу бөлүмүнүн аспиранты.
 • 1987-1992-жж. Кыз-келиндер институтунун кыргыз адабияты кафедрасында окутуучу болуп иштеген.
 • 1992-2011-жж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиин кыргыз, орус тилдер кафедрасынын башчысы.
 • 1988-ж. педагогика илимдеринин кандидаты. Темасы: “Республикабыздын жалпы билим берүүчү орто мектептеринин IX-X-класстарында кыргыз жазуучуларынын драмалык чыгармаларын окутуунун методикасын өркүндөтүү”.
 • 1993-ж. доцент наамын алган.
 • 2011-ж. педагогика илимдеринин доктору болгон. Темасы: “Орто мектептерде кыргыз адабиятын окутууда көркөм чыгармаларга талдоо жүргүзүүнүн илимий-педагогикалык негиздери”.
 • 2014-ж. профессор наамын алган.
 • 2006-жылдан бери К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиин   Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору.
 • 2014-жылдан бери докторлук (кандидат) диссертацияларды жактоо боюнча кеңештин мүчөсү.  

Илимий ишмердиги:[оңдоо | булагын оңдоо]

Көркөм чыгармаларды орто мектептерде окутуунун мазмуну жана формалары; мектептерде адабиятты окутуунун тарыхы жана азыркы учурдагы актуалдуу проблемалары; окуу пландарынын, окуу программаларынын жана окуу китептеринин мазмундук, структуралык табияты; окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен инновациялык технологиялары ж.б.

Негизги илимий–методикалык эмгектери:[оңдоо | булагын оңдоо]

 1. Мектепте көркөм чыгармаларды талдоонун илимий-педагогикалык негиздери. Монография.–Б.: Кут Бер,  2010.  –  286 б.
 2. Драмалык чыгармаларды окутуунун технологиясы. Монография.-Б.: Кут бер, 2013. – 296 б.
 3. Манастаануучу-Калим Рахматуллин. -Б.: Кут бер, 2013.- 70 б.
 4. Адабиятты окутуунун  усулдары менен  ыкмалары. –Б.:  Кут бер, 2013. – 53 б.
 5. Көркөм чыгармаларды окутуунун методикасы.  -Б.: Кут бер, 2014.  -415 б.
 6. Көркөм чыгармаларды талдоого окуучулардын кабыл алуусун даярдоо. -Б.: Кут бер, 2014. – 32 б.
 7. Адабиятты окутуунун методикасы. Окуу курал.-Б., 2016, -533б.

Сыйлыктары. Наамдары:[оңдоо | булагын оңдоо]

 • 2005-ж. Кыргыз Республикасынын элге билим берүү отличниги. 
 • 2007-ж. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси менен сыйланган.
 • 2016-ж. Кыргыз тил коомунун “Ыйык тил” төш белгиси менен сыйланган.

Проф. С.Т.Батаканованын илимий жетекчилиги менен корголгон диссертациялар:[оңдоо | булагын оңдоо]

 1. Турпанова Жылдыз Асыранбековна  “Жогорку класстарда драмалык чыгармаларды окутуунун методикасы”, 2013.
 2. Шералиева Анара Жолдошбековна “Кыргыз орто мектептеринде фольклорду окутуунун методикасы (V-VI класстардын мисалында), 2014.