Батый, Бату

Wikipedia дан
Батый Бату
Batuhan.JPG

Батый Бату (1208-1255)- монгол ханы.
Жуучунун экинчи баласы, Чынгыз хандын небереси. Атасы каза болгондон кийин Батый анын жерлерин ээлеп калат, кийин Чынгыз хан аны улуска хан кылып дайындайт (1255). Россия жана Чыгыш Европага жасаган жүрүштүн негизги уюштуруучуларынын бири (1236-41). Үгөдөй хандын өлүмү жөнүндө кабар алып, Батышка жасаган жүрүшүн токтотот да, улуу ханды шайлоого катышуу учун Монголияга кайтып келет. Батыш аймактарын басып алгандан кийин Б. Жерлерин оз бир туугандары менен болушуп алат. Батыйга Карпат тоолорунан чыгыштагы Жайыкка (Уралга) чейинки; Шейбанга- Жайыктан Сыр дарыяга, Орды-Иченге-Саян, Байкалга чейинки аймактар тийет. Батыйдын улусу–Алтын ордо, Орды-Ичедики-Ак-ордо, Шейбандыкы-Кок ордо аталан.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

Кыргыз тарыхы энциклопедия. Бишкек - 2003ж.