Бий

Wikipedia дан

-искусствонун адамдын дене кыймылынын жардамы менен көркөм образ жаратуучу түрү. Б. түпкүлүгүндө байыркы магиялык оюндардын эмгек процессине байланыштуу кыймыл-аракеттерден келип чыккан. Адегеде Б. сөз менен обонго байланыштуу болгон. тарыхый өнүгүүнүн натыйжасында музыка менен жашай турган өнөрдүн бир салаасына айланган.


Балдар бий
Элдик бий
Классикалык бий

Балет