Бухгалтердик эсеп

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Бухгалтердик эсеп – субъектинин (юридикалык жактын) активдери, милдеттенмелери, менчик капиталы, киреше менен чыгашалары тууралуу маалыматтарды каттоо, иштеп чыгуу, кабарлоо жолу аркылуу жыйноо жана өлчөө тутуму бухгалтердик эсепке кирет.

Бухгалтердик эсептин жардамы аркасында чарбалык каражаттардын туура пайдаланылышына, ишканалардын чыгымдары менен кирешелерине көзөмөлдүктү ишке ашырууга байкоо жүргүзүлөт, алардын чарбалык ишинин финансылык натыйжалары аныкталат, чарба ресурстарын туура эмес чыгымдоонун себептери белгиленет жана аларды эң рационалдуу пайдалануунун чаралары көрүлөт.

== Колдонулган адабияттар ==