Бухгалтерия эсебинин счёттору

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Бухгалтерия эсебинин счёттору - бухгалтердик эсебинин объектилерин экономикалык жактан топтоштуруу, каражат абалын, жумшалышын, булактарын, чарбалык иштин жүрүшү учурунда жазып туруу жана тез контролдоо ыгы.

Синтетикалык (башкы) жана аналитикалык (жардамчы) счёт болуп айырмаланат. Б. э. с. жумшалышы жана түзүлүшү боюнча (негизги, жөндөөчү, операциялоочу, натыйжа жана баланстан тышкаркы), о. э. экономикадагы мазмуну (чарба кара жатынын, каражат булагынын, ишинин счёттору) боюнча бөлүнөт.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9