Бүткүл дүйнөлүк банк

Википедия дан


Дүйнөлүк банк – БУУнун адистештирилген мекемелеринин бири: Эларалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы (ЭКӨБ), Эларалык каржы корпорациясы (ЭКК), Эларалык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА), Көп тараптуу инвестициялык кепилдиктер боюнча агенттиги (КТИК), Эларалык инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча борбор (ЭИЖСБ) кирет.

== Колдонулган адабияттар ==