Бөрктөмө

Wikipedia дан
Бөрктөмөлөр
Бөрктөмөнүн чиймеси

Бөрктөмө (орусча заклёпка) - бир жак бөркү даяр жумуру темир өзөкчө, нерселерди бири-бирине бөрктөө менен бириктирүүдө колдонулат.