Веданта

Wikipedia дан

Веданта (санскриптче-веданын акыры, корутундусу) – инди философиясындагы объективдүү – идеалисттик система. Веданта динди коргоп, материализм, атеизмге каршы күрөшкөн. Веданта боюнча болмуштун негизи – абсолюттук дух – брахман. Веданта брахманизмге, кийинчерээк индуизмге философиялык негиз болгон. Азыркы мезгилде Веданта Индияда кеңири тараган жана таасирдүү диний-философиялык агым. Ведантанын таасири 20-кылымдарда Индия элинин улуттук боштондук кыймылына башчылык кылган ишмерлер: А. Гхош, М. Ганди, Ж. Неру жана башка көз караштарында айкын сезилет

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия (Энциклопедиялык окуу куралы).-Б.:2004,ISBN9967-14020-8.