Географиялык карталар

Wikipedia дан
Жер жүзүнүн физикалык картасы (Орточо) (Чоң 2 MB)

Географиялык карталар – жер бетинин кичирейтилип, жалпыланып тегиздикке түшүрүлүшү. Географиялык карталар жалпы географиялык жана тематикалык болуп бөлүнөт. Тематикалык карталарда (мисалы, геологиялык, климаттык) айрым элементтер гана толук көрсөтүлүп, жалпы Географиялык карталарга кирүүчү калган элементтер көрсөтүлбөйт. Алар өзүнчө экиге бөлүнөт:

  • табигый кубулуштардын (физикалык география) карталары;
  • коомдук кубулуштардын (социалдык–экономикалык) карталары.

Булардын ичинен атайын карталарды (мисалы, деңиз жолдору, туристтик, долбоорлоо, учкучтар карталары жана башкалар) ажыратуу керек. Аймактык белгиси жагынан Географиялык карталар – дүйнөнүн, материктин, мамлекеттин, океандын, деңиздин карталары жана башкача болуп бөлүнөт. Тематикалык өзгөчөлүктөрүнө карата Географиялык карталар жекече же тармактык жана жалпы карталар, ал эми көп тармактуу мүнөздөгүлөр комплекстүү карталар деп аталат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,