Герменевтика

Wikipedia дан

Герменевтика(грек. hermeneutikos – түшүндүрөм, талдайм) – которуу, түшүндүрүү жана талдоо өнөрү (искусство).

Искусство жана тексттерди талдоонун теориясы: байыркы грек философиясы менен филологиясында түшүнүү, талдоо искусствосу; неоплатониктерде байыркы эң мурун Гомердин чыгармаларын талдоо аракети.

Христиан жазуучуларда – Библияны акындардын талдоо искусствосу. Жандануу заманы калыптангандан тартып теологияга көз каранды эмес пайда болгон классикалык филологияда Герменевтика өткөн байыркы антикалык маданияттын эстеликтерин которуунун искусствосу катары карала баштаган.

Герменевтика жалпы философиянын маселеси иретинде Ф. Шлеген тарабынан коюлуп, Шлейермах ишке ашырган. Кийин Л. Ранке, И. Дройзен, В. Дильтей, Хайдеггэр, Э. Бетти, Гадамер, 1960–70-ж. ж. П. Рикер, Г. Кун, А. Аппел, Э. Корет тарабынан улантылган.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]