Гипергенез

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Гипергенез - (гипер... жана ...генез) – жер кыртышынын үстүңкү бөлүгүндө атмосферанын, гидросфера менен тирүү организмдердин таасиринен минералдык заттардын өзгөрүшүнө алып келүүчү физикалык-химиялык. процесстердин жыйындысы.

Колдонулган адабияттар[edit | edit source]