Мазмунга өтүү

Грязнов Михаил Петрович

Википедия дан
Грязнов, Михаил Петрович‎»‎ барагынан багытталды)

Михаил Петрович Грязнов, орусча Михаи́л Петро́вич Грязно́в (1902-1984) – советтик орус археологу, Борбордук Азия ж-а Түштүк Сибирдин археологиясы б-ча белгилүү адистердин бири, антрополог.

Кыскача өмүр таржымакалы

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Михаил Петрович Грязнов 1902-жылы 13-мартта падышалык Орусиядагы Тобол аймагындагы (азыркы Орусиянын Ханты-Мансы автоном аймагындагы) Березово кыштагында туулган. Томск шаарында реалдуу окуу жай деген окуу жайды бүткөн.

1919-жылы Томск универстетинин физика-математика факултетинин жаратылыш таануу бөлүмүнө кирген.

1920-жылы Эне-Сай дарыясынын өрөөнүн кезген.

Археолог Сергей Александрович Теплоухов менен Эне-Сайда кокусунан жолугушуп калып, анын Батенево кыштагындагы казууларына күбө болот. Ошондон тартып археологияга кызыгып калган.

Ал археологдор Сергей Иванович Руденко менен Сергей Теплоуховдун жетекчилиги астында Томск университетинде иштей баштайт. Алар менен кошо 1922-жылы Пероградга көчүп келет.

Грязнов Петроград университетине студент катары которулган менен, өз окуусун аяктаган эмес. Заттык маданият тарыхы академиясында иштей баштаган.

1929-жылы Алтайда скифтик Пазырык коргонун казган.

1929-ж. алгачкы ирет Чүй өрөөнүндө Бурананын айланасындагы көрүстөндү изилдеген.

1933-жылы 29-ноябрда Грязнов жана анын кесиптештери (арасында Сергей Теплоухов да бар) “Орусиялык улутчул партия” («Российская национальная партия») иши боюнча камакка алынган. Бул чуулгандуу ишти “Слависттер иши” («Дело славистов») деп да аташкан.[1]

Грязнов үч жылга кесилген жана Вятка аймагына сүргүнгө айдалган.

1937-жылы Ленинградга кайтып келип, Эрмитажда иштеп калган.

Согуш маалында Грязнов Свердловск (азыркы Екатеринбург) шаарына эвакуацияланган. 1945-жылы январда ал Свердловск шаарында кандидаттык диссертациясын, ошол эле жылы июнда доктордук диссертациясын коргогон.

Согуш аяктаган соң Ленинградга кайтып, кайрадан Эрмитажда иштеп калган.

1956-жылы Грязнов толук акталган.

1953-1968-ж. СССР Илимдер Академиясынын Археология институтунун Ленинграддагы бөлүмүндө Борбордук Азия ж-а Кавказ секторун башкарган.

1984-жылы каза болгон.

1969-1970-ж. “Түштүк Сибирь” деген монографиясы англис, француз, немис тилдеринде жарык көргөн.

Негизги эмгектери

[түзөтүү | булагын түзөтүү]
 • Каменные изваяния Минусинских степей // Природа. 1926. № 11-12. С. 100-105, ил. (совместно с Е.Р. Шнейдером).
 • Раскопка княжеской могилы на Алтае // Человек. 1928. № 2-4. С. 217-219, ил.
 • Археологические исследования в Сибири; Архитектура жилищ и построек туземцев Сибири; Аспелин; Гейкель; Городища // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1929. Т. 1.
 • Древние изваяния Минусинских степей // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 63-93, 19 ил., 1 карт, (совместно с Е.Р. Шнейдером).
 • Пазырыкский курган // Человек и природа. 1929. № 24. С. 40-42, ил. 
 • Каменные бабы // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1931. Т. 2. Стб. 479-480, ил. (совместно с Е.Р. Шнейдером).
 • Боярская писаница // ПИМК. 1933. С. 41-45, ил.
 • Усуньские могильники на территории Киргизской ССР: К истории усуней // ВДИ. 1938. № 3 (совместно с М.В. Воеводским).
 • Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана // Там же. С. 399-413.
 • Сибирь, Казахстан и Средняя Азия // Там же. С. 142-159 (совместно с Б.Б. Пиотровским).
 • Средняя Азия во II-I вв. до н.э. // Там же. С. 303-311 (совместно с С.П. Толстовым). 
 • Древняя бронза Минусинских степей // Труды ОИПК. 1941. Т. 1. С. 237-271, ил. Рез. на англ. яз. 
 • Золотая бляха с изображением борьбы животных // Сокровища Эрмитажа. М.; Л., 1949. С. 71-74, ил.
 • Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами // СА. 1950. Т. 12. С. 217-250, ил.
 • Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и Южной Сибири // КСИЭ. 1955. Вып. 24. С. 19-29. 
 • Войлок с изображением борьбы мифических чудовищ из Пятого Пазырыкского кургана на Алтае // СГЭ. 1956. Вып. 9. С. 40-42, ил.
 • К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы в Сибири // КСИИМК. 1956. Вып. 64. С. 27-42, ил.
 • Древнее искусство Алтая: [Альбом] // ГЭ. Л., 1958. С. 96, 64 ил. Текст парал. на фр. и рус. яз.
 • Писаница эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакассии // КСИИМК. 1960. Вып. 80. С. 85-89, ил.
 • По поводу одной рецензии [С.И. Руденко. СА. 1960. № 1] // СА. 1960. № 4. С. 236-238. 
 • Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. 1961. Вып. 3. С. 7-31, ил.
 • Переход пастушеских племён Семиречья и Тянь-Шаня к кочевому скотоводству; Саки; Усуни // Там же. С. 66-78, ил., карт.
 • Археологические раскопки на Енисее: (Пятый сезон работ Красноярской экспедиции. 1963 г.) //Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 1963 г. М., 1964. С. 53-55.
 • Прикладное и декоративное искусство на Енисее в скифское время // Тез. докл. на Юбилейной науч. сессии (Гос. Эрмитаж). Секц. заседания. Л., 1964. С. 12-14. 
 • Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // КСИА. 1970. Вып. 122. С. 37-43.
 • Аржан — царский курган раннескифского времени в Туве // АО. 1971 (1972). С. 243-246, ил.
 • Бык в обрядах и культе древних скотоводов // Тез. докл. на сессиях и пленумах, посвящ. итогам полевых исслед. в 1971 г. М., 1972. С. 24-29.
 • Раскопки у горы Тепсей на Енисее // АО. 1975 (1976). С. 230.
 • Бык в обрядах и культах древних скотоводов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977. С. 80-88.
 • Раскопки у горы Тепсей // АО. 1976 (1977). С. 198-200 (совместно с Ю.С. Худяковым, Н.А. Боковенко).
 • Саяно-алтайский олень: (этюд на тему скифо-сибирского звериного стиля) // Проблемы археологии. Л., 1978. Вып. 2. С. 222-232, ил.
 • Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее // СО АН СССР. ИИФФ. Новосибирск, Наука, 1979. С. 167, ил. Библиогр.: с. 165-166 (совместно с М.Н. Комаровой, М.Н. Пшеницыной и др.).
 • Аржан: Царский курган раннескифского времени // ИА АН СССР. Л., Наука, 1980. С. 62, ил.
 • Афанасьевская культура на Енисее // ИИМК РАН. Под ред. М.Н. Пшеницыной. СПб., Дм. Буланин, 1999. С. 136, ил., рез. на англ.

Эмгектери (кыскача тизме)

[түзөтүү | булагын түзөтүү]
 • Бронзовый век // История Киргизии. Фрунзе. 1963. Т. 1. С. 54-65, ил.
 • Переход пастушеских племён Семиречья и Тянь-Шаня к кочевому скотоводству; Саки; Усуни // Там же. С. 66-78, ил., карт.
 • Southern Siberia. Geneva, 1969. P. 252, il., kart. (Archaeologia Mundi). Изд. на англ., нем. и фр. яз.
 • Der Grosskurgan von Arzan in Tuva, Sudsibirien. Munchen, 1984. S. 90, il., kart. (AVA-Materialen; Bd. 23).
 • Алтай и приалтайская степь // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 161-178, карт., табл, (составитель М.Н. Пшеницына).

Колдонулган адабият

[түзөтүү | булагын түзөтүү]
 • О. Каратаев​ Орто Азия чөлкөмүн жана түрк дүйнөсүн изилдеген окумуштуулар. –Бишкек, 2015
 • Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политического террора в советский период (1917-1991) / Изд. подготовили Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 496 с. (Социальная история отечественной науки о Востоке).
 • Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп үйрөнүүчүлөр үчүн. – Бишкек, 2000. – (Краткая история кыргызов и Кыргызстана. На кыргызском языке). (ISBN 9967-00-001-5). – 160 стр.
 • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1990. – 288 бет. – (История Киргизии: Краткий энциклопедический словарь). – (В со-авторстве с кандидатом исторических наук, доцентом Бейше Урстанбековым). – (ISBN 5-89750-028-2)
 • Вадецкая Э.Б. Методологические разработки М.П. Грязнова // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1.С. 14-17.
 • Васильева Р.В. Личный фонд М.П. Грязнова: Вопросы обработки и перспективы использования // Там же. С. 9-10.
 • Глушков И.Г. Вещь глазами М.П. Грязнова // Вопросы истории археол. исслед. Сибири. Омск, 1992. С. 56-77.
 • Жук А.В. Палеоэтнологи Санкт-Петербурга — Петрограда: Из предыстории становления М.П. Грязнова // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1. С. 18-21.
 • Заднепровский Ю.А. Средняя Азия в научном наследии М.П. Грязнова // Там же. С. 21-24.
 • Зайцев Н.А. О пребывании М.П. Грязнова в Кирове в 1934-1937 гг. // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН. СПб., 1992. С. 9-10.
 • К 70-летию Михаила Петровича Грязнова // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 3-4.
 • Кирюшин Ю.Ф. Вклад М.П. Грязнова в изучение древней истории Алтая // Вторые ист. чтения памяти М.П. Грязнова. Омск., 1992. Ч. 1. С. 6-9.
 • Коробкова Г.Ф. Михаил Петрович Грязнов и трасология // Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. ИИМК РАН. СПб., 1992. С. 17-19.
 • Лисицын Н. Ф. Вклад М. П. Грязнова в изучение каменного века // Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, 1987. Ч. 1.С. 24-26.

Интернеттик шилтемелер

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Макала ичиндеги шилтемелер

[түзөтүү | булагын түзөтүү]