Демография

Wikipedia дан

ДЕМОГРАФИЯ (гр. demos – калк жана grapho – жазамын) – калкты жана анын өнүгүш мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдей турган коомдук илимдердин бири. Д. илиминде калктын өсүшүн, толукталышын, муун алмашылып, эл жаңыланып турушун, калктын санын, курамынын өзгөрүшүн; төрөлүү, өлүм-житимди изилдөө негизги орунду ээлейт. Айрым аймактын калкына эл кошулат (иммиграция), башка жакка көчүп кетет (эмиграция). Мындан тышкары, адамдар үйлөнөт, ажырашат, балалуу болот, улгаят, билими жогорулайт, адистиги, социалдык абалы алмашат. Мындай процесстерди изилдөөлөрдүн негизинде мамлекете атайын тиешелүү мыйзамдар иштелип чыгат жана кабыл алынат. Д. саясий экономия, мед., этногр. сыяктуу ил-дер менен тыгыз байланышта. Д. ил-не негиз салгандардын бири – Жон Граунт (1620-74). Ал эми Россиядагы биринчи Д- лык изилдөө Д. Бернуллиге таандык. Д. илими саясий, социалдык, экон. Д. сыяктуу бир нече тармактарга бөлүнүү менен, Д-лык статистика, Д-лык прогноз сыяктуу түшүнүктөрдү да өзүнө камтыйт.

![оңдоо]

Маалыматтын булагы[оңдоо]

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия. Бишкек. 2003