Демография

Wikipedia дан

Демография (гр. demos – калк жана grapho – жазамын) – калкты жана анын өнүгүш мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдей турган коомдук илимдердин бири. Демография илиминде калктын өсүшүн, толукталышын, муун алмашылып, эл жаңыланып турушун, калктын санын, курамынын өзгөрүшүн; төрөлүү, өлүм-житимди изилдөө негизги орунду ээлейт. Айрым аймактын калкына эл кошулат (иммиграция), башка жакка көчүп кетет (эмиграция). Мындан тышкары, адамдар үйлөнөт, ажырашат, балалуу болот, улгаят, билими жогорулайт, адистиги, социалдык абалы алмашат. Мындай процесстерди изилдөөлөрдүн негизинде мамлекете атайын тиешелүү мыйзамдар иштелип чыгат жана кабыл алынат. Демография саясий экономия, медицина, этнография сыяктуу илимдер менен тыгыз байланышта. Демография илимине негиз салгандардын бири – Жон Граунт (1620-74). Ал эми Россиядагы биринчи демографиялык изилдөө Д. Бернуллиге таандык. Демография илими саясий, социалдык, экономикалык демография сыяктуу бир нече тармактарга бөлүнүү менен, демографиялык статистика, демографиялык прогноз сыяктуу түшүнүктөрдү да өзүнө камтыйт.

Маалыматтын булагы[оңдоо | edit source]

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия. Бишкек. 2003