Думпүлдөк

Википедия дан

Думпүлдөк - Түнкүсүн ойнолот.
Жаштар эки топко бөлүнүп, анын бири аркандын бир учун кармап, жерге кийиз чүмкөнүп жатышат. Экинчи учун аларды кайтарган «сары айгыр» (сакчы) кармайт.
Экинчи топ жаткандарды эшилген жоолук же кур менен чапкылашып, сакчыга карматпай качып турат. Сакчы аркан жеткен жерге чейин кууп барып алардын бирин кармап алса, алар кийиз чүмкөнгөндөрдү алмаштырып оюн улантылат.

Адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Кадыров Ысмайыл. Кыргыз маданиятынан тамган тамчылар. –Б.: 2011. – 208 б.