Жагалмай

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Жагалмай
Илимий классификация
дүйнөсү: Жаныбарлар
тиби: Хордалуулар
Subphylum: Омурткалуулар
классы: Канаттуулар
түркүмү: Күндүзгү алгыр куштар
тукуму: Шумкар сымалдуулар
уруусу: Шумкарлар (Falco)
түрү: Falco subbuteo
Falco subbuteo

Жагалмай (лат. Falco subbuteo, L. 1758) - шумкар сымалдуулар тукумундагы күндүзгү алгыр куш.