Жыргалаң курорту

Википедия дан

Жыргалан курорту БалыкчыКаракол трассасынын жээгинде Жыргалан дарыясынын боюнан орун алган.

Жыргалан курорту – климаттык, бальнеологиялык, баткактык, орто бийиктеги (дениз денгелинен 1640 м )толу санатория. Климаты континенталдуу. Жылдын орточо температурасы курортун аймагында +60С бир аз жогору болот, ал эми кыш (декабрь, январь, февраль) айларында абанын температурасы орто эсеп менен -50С тегерегинен ашбайт. Жай айлары мелуун жылуу, июль айынын орточо температурасы +180С тузот. Курортун территориясында жылына орто эсеп менен 400 мм жаан-чачын жаайт, озгочо жылдын апрель-октябрь айларында , ал эми кыш мезгилдеринде ным жерге аз (87 мм чейин )тушот. Жылдын орточо нымдуулугу 64 % тузот. Жергиликтуу климатын озгочолугу болуп, коп кунду жана жагымдуу кургакчылык эсептелет.

Курортто негизги дарылоочу фактор болуп минералдык суу эсептелет. Ал сууну жергиликтуу элдер илгертен бери колдонуп келишкен. 1960 жылы бургулоо ишинин негизинен терендиги 1450-1621 м жерден термалдуу (42-450С), щелочтуу (р Н-8,0), хлоридтик – сульфаттык натрийлуу, маламинерализациялуу суу, дебити 8,5 л/сек чыгат. Бул суу башка щелочтук термалдуу Кульдур турундогу суулардай эле составында фтор заты камтылат , ал 5,4 мг/л чейин жетет. Минералдык суда ар турлу микроэлеменнтер (йод, бром, бор, молибден, жез, коргошун, ж.б.), андан башка органикалык заттар табылган. Жыргалан курортунун минералдык суусу онсуз, тунук жана жытсыз , химиялык составы жагынан Аксуу курортунун минералдык суусуна жана Грузиянын Абастумани тоо-курортуна тузбол. Жыргалан курортунун минералдык суусунда эриген газдар аз, негизинен 99,5% азоту тузот.

Жыргалан курорту 1960 жылы бургулоо аркылуу чыгарылган минералдык суунун базасында ачылган. 1964 жылы булл жерде тургузулган имараттардын негизинде 130 орундук колхоздор аралык курорт уюштурулган. 1971 жылы ал курорт Кыргыз республикасынын курортторду жетектоочу Советине откорулуп берилген. Азыркы мезгилде 160 орундуу бир кабат имараттарда 2-4 кишиликтуу болмолор бар. Курортто клуб, библиотека, 160 орунду столовой иштейт. Спорттук аянтчада ар турлу конугуулор откорулот. Дарылоо базасы болуп поликлиника, суубаткак дарылоочу жайы, физиотерапия болмосу, клиникалык лаборатория, массаж, дарылоо физкультура болмолору ж.б. ийгиликтуу иштоодо.

Курортто булчун- кыймыл аппараттардын, четки нерв системанын жана гинекологиялык ооруларын дарылоого негизделген. Жыргалан курортунда дарылоонун эффективдуулугу ото зор, ал 96 % чейин жетет.