Идеограмма

Wikipedia дан

Идеограмма - идеограммалык жазуудагы сөздук же морфеманын маанисин билдирүү кызматын өтөгөн шарттуу сүрөт.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru