Иерархия

Википедия дан

Иерархия - (гр. hieros ыйык, arche бийлик) 1) бүтүндүн бөлүктөрүнүн же элементтеринин жогортон төмөн карай удаалаштык тартипте жайгашуусу; 2) социалдык иерархия коомдун, бюрократиянын социалдык структурасы; 3) кызматтык иерархия кызматтык наамдардын, чиндердин баш ийүү тартиби боюнча төмөндөн жогору карай ырааттуу жайгашуусу; 4) чиркөө иерархиясы православие, католик чиркөөлөрүнүн дин кызматкерлерине баш ийүүсү менен мүнөздөлгөн уюмдашуу принциби; ишкананын ичинде чарбалык ишмердикти уюштуруу. Чарбалык бүтүмдү аткарууну фирманын ички башкаруу бөлүмү ишке ашыргандыктан, анын натыйжасында башкаруунун рыноктук түрү алмашылган учурда орун алат. Ошентип, экон. координациядагы рыноктук жана иерархиялык мамилелер бардык эле экономикалык системада бирин-бири толуктап турат, айырмасы чарбалык ишмердиктеги макулдашуунун биринде рыноктук, экинчисинде иерархиялык ыкма үстөмдүк кылат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]