Ийри-Суу заказниги

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Ийри-Суу заказниги - Нарын районундагы мамлекеттик токой заказниги. Ийри-Суунун алабында. Аянты 400 га.

Табыгий шартта жакшы жана жыш өсүүгө жетишкен Тянь-Шан карагайынын ареалдарын коргоо максатында 1977-ж уюшулган.