Ийри-Суу заказниги

Wikipedia дан

Ийри-Суу заказниги


Нарын районундагы мамлекеттик токой заказниги.
Ийри-Суунун алабында.
Аянты 400 га.
Табыгий шартта жакшы жана жыш өсүүгө жетишкен Тянь-Шан карагайынын ареалдарын коргоо максатында 1977-ж уюшулган.