Импровизация

Wikipedia дан

Импровизация – алдын-ала даярданбай туруп, төгүп ырдоо жөндөмдүүлүгү. Бул жөндөмдүүлүкырчынын психологиясына, темпераментине да байланышып, чукугандай сөз тапкан тактык менен тездикти да туюнтат.


П. Ирисов Ырчылар чыгармачылыгы Б-2004