Индикация

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Индикация - жаратылыштык айлана-чөйрө объектилериндеги физикалык-химиялык заттарды сапаттык жана сандык аныктоо. Биоиндикаторлордон сырткары ар кандай антропикалык токсиканттар менен айлана-чөйрөнүн булгануу деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берүүчү ландшафтык индикаторлор бар. Мисалы, рельеф,жер үстүндөгү суулар, кар, муз жана чымкөң.