Индус философиясы

Википедия дан

Индус философиянын пайда болуу мезгили “акылдардын ачыган мезгили” – деп аталган. Алгачкы индус философиясы брахманчылыкты сындаган көз караштардан улам пайда болгон. Индус философиясы, байыркы Индиянын биринчи ыйык китептери болгон – Веди сутраларында (тексттеринде) системалык түрдө берилген. Сутралардын курамына гимндер, дубалар, курмандык чалуудагы жолдору кирет.

Байыркы индус мектебине мүнөздүү учурлар: 1. адамдын жана курчаган дүйнөнүн маңызын изилдөөгө көбүрөөк көңүл буруу; 2. Микро жана макро космостун бирдейлигин таануу; 3. Болмуштун бир нече деңгээли бар экендигин таануу: денелик деңгээл, аң-сезимдин үч деңгээлин ("Атман", «Атман бул Брахман», “Атман – баардыгына сүңгүп кирген руханий башат”) камтыган жашоонун “менинен” турат.