Калып:Телеберүү

Википедия дан

{{Карточка |стиль_денеси = |класс_денеси = vevent |аталышы = |стиль_аталышы = |үстүндө = Телеберүү |стиль_үстүндө = ; background-color:

  1. BFDFFF; font-size:140%;

|класс_үстүндө = fn org |үстүндө2 = |стиль_үстүндө2 =  ; background-color:

  1. BFDFFF; font-size:140%; font-weight:normal; font-size:12px

|класс_үстүндө2 = nickname |сүрөт = |стиль_сүрөт =text-align:center; |сүрөт_аталышы = |стиль_сүрөт_аталышы = |стиль_башжазуу = ; font-size:100%; background:Калып:Түсү; text-align:center; |стиль_белги = |стиль_текст = |белги1 = Түрү |текст1 = |белги2 = Жанры |текст2 = |белги3 = Урааны |текст3 = |белги4 = Жаш-курактык
чектөө |текст4 = |белги5 = Автор (лору) |текст5 = |белги6 = Директор (лору) |текст6 = |белги7 = Режиссёр (лору) |текст7 = |белги8 = Редактор (лору) |текст8 = |белги9 = Оператор (лору) |текст9 = |белги10 = Сценарист (тери) |текст10 = |белги11 = Үн режиссёр (лору) |текст11 = |белги12 = Чыгарган |текст12 = |белги13 =алып баруучу (лары) |текси13 = |белги14 = Башкы каармандарда |текст14 = |белги15 = Үн коштогондор |текст15 = |белги16 = Алгачкы темасы |текст16 = |белги17 = Акыркы темасы |текст17 = |белги18 = Композитору |текст18 = |белги19 = Чыгарган өлкө |текст19 = |белги20 = Тили |текст20 = |белги21 = Студиясы |текст21 = |белги22 = Сезондордун саны |текст22= |белги23 = Сериялдардын саны |текст23 = |белги24 = Сериялдардын тизмеси |текст24 = |белги25 = Биринчи чыгарылышы |текст25 = {{{ |класс25 = dtstart |белги26 = Акыркы чыгарылышы |текст26 ={{{ |класс26 =dtend |башжазуу27 = |белги28 = Продюсер (лери) |текст28 = |белги29 = Аткаруучу продюсер (лери) |текст29 = |белги30 = Берүүнүн башчысы |текст30 = |белги31 = Тартылган жер |текст31 = |белги32 =Камерасы |текст32 = |белги33 =Узактыгы |текст33 = |белги34 = Статусу |текст34 = |башжазуу34 |белги36 = Телеканал (дар) |текст36 = |бнлги37 = Сүрөттүн форматы |текст37 = |белги38 = Үндүн форматы |текст38 = |белги39 = Биринчи берүүсү |текст39 = |башжазуу40= |метка41 = Мурунку берүүсү |текст41 = |метка42 = Кийинки берүүсү |текст42 = |метка43 = Окшош берүүлөр |текст43 = |башжазуу44 = |стиль_түбүндө =text-align:center |түбүндө = |түбүндө2 =

}}