Калып:Эркин эмес файл

Википедия дан
© Бул файл эркин эмес (эркин маданий иштин аныктамасына жооп бербейт). Уикимедиа Фондунун чечимине ылайык, аны акыйкат пайдалануу критерийлери аткарылган учурда гана, Уикипедиянын кыргыз тил бөлүмүндөгү макалаларда колдонсо болот. Кандай гана болбосун башка колдонуулар (Уикипедиянын кыргыз тилиндеги бөлүмүндө дагы, анын сыртында дагы) автордук укукту бузушу мүмкүн.
 Макалалар үчүн ак ниет максатта колдонулганын негиздөө
<Макаланын аталышы көргөзүлбөгөн!>
Колдонуу максаты[1] Калып:Эркин эмес файл/Максаты жок
Алмаштыруу[2] Калып:Эркин эмес файл/Алмаштыруу жок
Башкасы[3]
Милдеттүү параметр эмес
  1. Каким образом файл улучшает статьи, в которых он используется? Его использование не должно мешать его использованию обладателем авторских прав.
  2. Возможно ли найти или создать свободную альтернативу этому файлу? Если нет — объясните, почему.
  3. Если нужно, приведите дополнительную информацию в поддержку вашего обоснования.