Калып:TT Dec2011

Википедия дан

Вики үчүн макала жазганда колдонулчу калып
(Оболу макаланы Ворд документте даярдап алуу керек).

1. Тема койгондо
Тегаты (Фамилиясы), Аты Атасынын Аты
Маселен:
Туурасы:
Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович
Айтматова, Ширин Чыңгызовна
Казаков, Түгөлбай Токтогулович
Кашгари, Махмуд ибн Хусейин
Баласагын, Жусуп

Ката:
Чыңгыз Айтматов
Айтматов Чыңгыз

2. Теманын жалпы киришүү маалыматы

Түгөлбай Токтогулович Казаков (1951-жылы туулган) – кыргыздын заманбап обончусу, композитору, публицисти, коомдук ишмери, Кыргызстандын эл артисти.

Андан ары темалык бөлүмдөр үчүн калып даярдалат, болочокку темачалардын эки тарабынан == кош барабар коюлат.
Маселен:
"===="
"===="
"===="
"===="
"===="

Ушундай бир нече калыпты даярдап алуу керек да, андан соң зарылчылыгына жараша темачаларды түзүү керек.
Маселен:

"==Кыскача өмүр таржымакалы =="
"==Негизги композитордук ишмердиги =="
"==Үй-бүлөсү=="
"==Коомдук ишмердиги =="

Так илимдеги окумуштуу болсо:
"==Ачылыштарынын жана ойлоп табууларынын тизмеси =="
"==Ал тууралуу ар кыл баалар =="
"==Ар кыл наамдары, сыйлыктары =="
"==Чыгарган обондорунун тизмеси=="
"==Обондору пайдаланылган кино тасмалардын тизмеси =="
"==Жарык көргөн китептери (ар кыл тилде болсо аны да көрсөтүү керек)=="

  • ISBN


"==Олуттуу макалаларынын тизмеси=="
"==Ал тууралуу китептер жана макалалар=="  • ISBN

"==Интернеттеги шилтемелер =="

Андан соң тийешелүү рубрикаларды (категориялык куржундарды) көрсөтүү үчүн калып даярдоо зарыл:

[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]
[[Category:]]

Андан соң категорияларды толтуруу керек:

Category:Кыргызстан
Category:Кыргыз таануу
Category:Персоналия
Category:20-кылым
Category:2001-жыл
Category:Илим
Category:Журналистика
Category:Обончулар
Category:Көркөм өнөр
Category:Дүйнө
Category:Борбордук Азия
Category:Кыргыз тарыхы

Андан соң англисче, орусча жана башка тилдердеги ушул темага арналган макалаларга шилтеме кылуу керек:
Маселен:

en:rozaotunbaeva"
ru:Отунбаева, Роза Исаковна

Сүрөт тиркемелери үчүн да атайын калып бар.